Sort by 
Categories : Eksponaty zoologiczne / Zoological exhibits / Zoological Exponate
Categories  Higher level
Items of all sellers
 

Eksponaty zoologiczne /
Zoological exhibits /
Zoological Exponate

(1140)
Owady i pajęczaki (1140)

Zestaw 20 szkodników leśnych2

Zestaw owadów. Zestaw szkodników leśnych. Szkodniki leśne. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 8.69
Sold: 3 Available:  0
gda000013231
owad261

Zestaw 30 szkodników leśnych1

Zestaw owadów. Zestaw szkodników leśnych. Szkodniki leśne. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 13.82
Sold: 2 Available:  0
gda000013232
owad261

Zestaw 30 szkodników leśnych2

Zestaw owadów. Zestaw szkodników leśnych. Szkodniki leśne. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 13.37
Sold: 8 Available:  0
gda000013233
owad261

Zestaw 40 szkodników leśnych1

Zestaw owadów. Zestaw szkodników leśnych. Szkodniki leśne. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 18.27
Sold: 2 Available:  0
gda000013234
owad261

Zestaw 40 szkodników leśnych2

Zestaw owadów. Zestaw szkodników leśnych. Szkodniki leśne. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 20.06
Sold: 1 Available:  0
gda000013235
owad261

Zestaw 50 szkodników leśnych

Zestaw owadów. Zestaw szkodników leśnych. Szkodniki leśne. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 25.63
Sold: 6 Available:  0
gda000013236
owad261

Zestaw 60 szkodników leśnych

Zestaw owadów. Zestaw szkodników leśnych. Szkodniki leśne. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 31.20
Sold: 2 Available:  0
gda000013237
owad261

Zestaw 70 szkodników leśnych

Zestaw owadów. Zestaw szkodników leśnych. Szkodniki leśne. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 39.00
Sold: 0 Available:  0
gda000013238
owad261

Zestaw 20 szkodników ogrodowych1, sadowniczych, upraw rolnych, itp.

Zestaw owadów. Zestaw szkodników ogrodowych, sadowniczych, upraw rolnych, itp. Szkodniki ogrodowe, sadownicze, upraw rolnych, itp.. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 8.47
Sold: 5 Available:  0
gda000013239
owad261

Zestaw 30 szkodników ogrodowych1, sadowniczych, upraw rolnych, itp.

Zestaw owadów. Zestaw szkodników ogrodowych, sadowniczych, upraw rolnych, itp. Szkodniki ogrodowe, sadownicze, upraw rolnych, itp.. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 12.93
Sold: 10 Available:  0
gda000013240
owad261

Zestaw 30 szkodników ogrodowych2, sadowniczych, upraw rolnych, itp.

Zestaw owadów. Zestaw szkodników ogrodowych, sadowniczych, upraw rolnych, itp. Szkodniki ogrodowe, sadownicze, upraw rolnych, itp.. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 14.04
Sold: 4 Available:  0
gda000013241
owad261

Zestaw 40 szkodników ogrodowych, sadowniczych, upraw rolnych, itp.

Zestaw owadów. Zestaw szkodników ogrodowych, sadowniczych, upraw rolnych, itp. Szkodniki ogrodowe, sadownicze, upraw rolnych, itp.. Sprzedam owady. Sprzedam szkodniki. Zestaw entomologiczny. Posiadam również żerowiska owadów. Potrzebujesz inne owady - napisz!!!

$ 18.05
Sold: 2 Available:  0
gda000013242
owad261

Zbiór szkodników leśnych.

Zbiór szkodników leśnych wraz z gablotą entomologiczną 24/18/6cm z wyścieleniem z specjalnej pianki. Zbiór entomologiczny. Motyle doskonałe na prezent.

$ 13.37
Sold: 0 Available:  1
gda000005665
owad261

Zbiór 30 owadów.

Zbiór entomologiczny. Zbiór owadów. Szkodniki leśne. Szkodniki ogrodowe. Potrzebujesz inne owady, napisz: owad26@o2.pl

$ 13.37
Sold: 0 Available:  0
gda000004993
owad261

Zbiór owadów. Kompozycja owadów.

Przedmiotem sprzedaży są owady pochodzące z Malezjii. Kompozycja owadów.

$ 13.37
Sold: 0 Available:  5
gda000005666
owad261

Żerowisko Leperisinus fraxini - jesionowiec pstry w drewnie

Żerowisko kornika: Leperisinus fraxini - jesionowiec pstry. Żerowisko w drewnie jesionowym.

$ 0.67
Sold: 5 Available:  5
gda000017444
owad261

Żerowisko Scolytus ratzeburgi - ogłodek brzozowiec w korze

Żerowisko Scolytus ratzeburgi - ogłodek brzozowiec. Żerowisko w korze brzozowej.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000006255
owad261

Żerowisko Scolytus ratzeburgi - ogłodek brzozowiec w drewnie

Żerowisko Scolytus ratzeburgi - ogłodek brzozowiec. Żerowisko w drewnie brzozowym.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000006258
owad261

Żerowisko Rzemlik osikowiec Saperda populnea (Linnaeus, 1758)

Żerowisko Saperda populnea -rzemlika osikowca. Żerowiska owadów.

$ 0.67
Sold: 10 Available:  20
gda000017445
owad261

Żerowisko Tomicus minor - Cetyniec mniejszy w drewnie

Żerowisko kornika Tomicus minor - Cetyniec mniejszy. Żer w drewnie sosnowym.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000017446
owad261

Żerowisko Hylobius abietis - szeliniak sosnowiec na korzeniach

Żerowisko Hylobius abietis - szeliniak sosnowiec. Żerowisko na korzeniach drzew.

$ 0.67
Sold: 1 Available:  9
gda000017447
owad261

Żerowisko Hylobius abietis - szeliniak sosnowiec na pędach

Żerowisko Hylobius abietis - szeliniak sosnowiec. Żerowisko na pędach.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000017451
owad261

Żerowisko Pityogenes bidenatus - rytownik dwuzębny w drewnie

Żerowisko kornika: Pityogenes bidenatus - rytownik dwuzębny. Żerowisko na gałęziach, w drewnie.

$ 0.67
Sold: 6 Available:  4
gda000017448
owad261

Żerowisko Ips typographus - kornik drukarz w korze

Żerowisko Ips typographus - kornik drukarz. Żerowisko w korze.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000006775
owad261

Żerowisko Tomicus piniperda - cetyniec większy w korze

Żerowisko Tomicus piniperda - cetyniec większy. Żerowisko w korze.

$ 0.67
Sold: 2 Available:  8
gda000017449
owad261

Żerowisko Phaenops cyanea - przypłaszczek granatek w korze

Żerowisko Phaenops cyanea - przypłaszczek granatek. Żerowisko w korze.

$ 0.67
Sold: 5 Available:  5
gda000017450
owad261

Żerowisko Rhagium inquisitor - rębacz sosnowiec r. pstry w korze

Żerowisko Rhagium inquisitor - rębacz sosnowiec r. pstry. Żerowisko w korze.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000017719
owad261

Żerowisko Rhagium mordax - rębacz szary, r. pniowiec w korze

Żerowisko Rhagium mordax - rębacz szary, r. pniowiec. Żerowisko w korze.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000017720
owad261

Żerowisko Ernobius mollis - stukacz świerkowiec w szyszce

Żerowisko kołatka: Ernobius mollis - stukacz świerkowiec. Żer w szyszce.

$ 0.45
Sold: 6 Available:  14
gda000006774
owad261

Żerowisko Tomicus piniperda - cetyniec większy.

Żerowisko Tomicus piniperda - cetyniec większy. Żerowisko w cetynie.

$ 0.45
Sold: 1 Available:  9
gda000006777
owad261

Żerowisko Retinia resinella - zwójka żywiczaneczka.

Żerowisko Retinia resinella - zwójka żywiczaneczka. Żerowisko na pędzie z charakterystycznym żywicznym galasem.

$ 0.45
Sold: 7 Available:  20
gda000017713
owad261

Żerowisko Rhyacionia sp. - zwójka sosnóweczka.

Żerowisko Rhyacionia sp. - zwójka sosnóweczka. Żerowisko na pędach.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000017714
owad261

Żerowisko Brachyderes incanus - choinek szary

Żerowisko Brachyderes incanus - choinek szary. Żerowisko na igłach.

$ 0.45
Sold: 0 Available:  10
gda000017716
owad261

Żerowisko Sacchiphantes abietis - ochojnik świerkowiec

Żerowisko Sacchiphantes abietis - ochojnik świerkowiec. Żerowisko na pędzie świerka z charakterystycznym galasem.

$ 0.45
Sold: 0 Available:  10
gda000006274
owad261

Żerowisko Adelges laricis - smrekun trzopek

Żerowisko Adelges laricis smrekun trzopek (ochojnik świerkowo – modrzewiowy, smrekun szyszniak). Żerowisko na pędzie świerka z charakterystycznym galasem.

$ 0.45
Sold: 0 Available:  10
gda000017712
owad261

Żerowisko Attelabus nitens (Scopoli, 1763) Podryj dębowiec

Żerowisko Attelabus nitens (Scopoli, 1763) Podryj dębowiec. Żerowisko na liściach dębowych.

$ 0.45
Sold: 1 Available:  9
gda000016560
owad261

Żerowisko Byctiscus populi - tutkarz osinowiec

Żerowisko Byctiscus populi - tutkarz osinowiec. Żerowisko na liściach topoli osiki.

$ 0.45
Sold: 0 Available:  10
gda000017715
owad261

Żerowisko Apoderus coryli - oszynda leszczynówka

Żerowisko Apoderus coryli - oszynda leszczynówka . Żerowisko na liściach.

$ 0.45
Sold: 0 Available:  10
gda000017711
owad261

Żerowisko Mikiola fagi - garnusznica bukowa

Żerowisko Mikiola fagi - garnusznica bukowa. Żerowisko na liściach bukowych.

$ 0.45
Sold: 0 Available:  10
gda000006264
owad261

Żerowisko Neuroterus numismalis - rewiś numizmatek

Żerowisko Neuroterus numismalis - rewiś numizmatek. Żerowisko na liściach dębowych.

$ 0.45
Sold: 1 Available:  0
gda000006271
owad261

Żerowisko Rhabdophaga rosaria - wierzbinowca rozetka

Żerowisko Rhabdophaga rosaria - wierzbinowca rozetka . Żerowisko na pędach wierzby.

$ 0.45
Sold: 0 Available:  0
gda000017717
owad261

Żerowisko Urophora cardui - wyroślówka ostowa

Żerowisko Urophora cardui - wyroślówka ostowa. Żerowisko na ostach.

$ 0.45
Sold: 0 Available:  1
gda000006250
owad261

Żerowisko Diplolepis rosae - Szypszyniec różany

Żerowisko Diplolepis rosae Szypszyniec różany. Żerowisko na róży.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000017452
owad261

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) Tycz cieśla pair

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) Tycz cieśla pair Rodzina: Cerambycidae Latreille, 1802 / Kózkowate. Interesuje Ciebie ten owad. Sprawdź dostępność- kliknij @

$ 0.67
Sold: 0 Available:  1
gda000019990
owad261

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) Tycz cieśla2 pair

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) Tycz cieśla pair Rodzina: Cerambycidae Latreille, 1802 / Kózkowate. Interesuje Ciebie ten owad. Sprawdź dostępność- kliknij @

$ 0.67
Sold: 1 Available:  0
gda000019991
owad261

Clytus rhamni Germar, 1817 Biegowiec grochodrzewowy x4 A-x1

4xClytus rhamni Germar, 1817 Biegowiec grochodrzewowy +gratis A-x1 Rodzina: Cerambycidae Latreille, 1802 / Kózkowate. Interesuje Ciebie ten owad. Sprawdź dostępność- kliknij @

$ 3.57
Sold: 0 Available:  1
gda000019983
owad261

Evodinus clathratus (Fabricius, 1792) Zgrubek górskix4 Pidonia lurida (Fabricius, 1792)x2

4xEvodinus clathratus (Fabricius, 1792) Zgrubek górski, 2xPidonia lurida (Fabricius, 1792) Regloń płowy Rodzina: Cerambycidae Latreille, 1802 / Kózkowate. Interesuje Ciebie ten owad. Sprawdź dostępność- kliknij @

$ 4.01
Sold: 0 Available:  1
gda000019984
owad261

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 Bierka dębowa, b. wieczorka x9 A-x1

9xExocentrus adspersus Mulsant, 1846 Bierka dębowa, b. wieczorka +gratis A-x1 Rodzina: Cerambycidae Latreille, 1802 / Kózkowate. Interesuje Ciebie ten owad. Sprawdź dostępność- kliknij @

$ 6.02
Sold: 0 Available:  1
gda000019966
owad261

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 Bierka dębowa, b. wieczorka2 x9 A-x1

9xExocentrus adspersus Mulsant, 1846 Bierka dębowa, b. wieczorka +gratis A-x1 Rodzina: Cerambycidae Latreille, 1802 / Kózkowate. Interesuje Ciebie ten owad. Sprawdź dostępność- kliknij @

$ 6.02
Sold: 0 Available:  1
gda000019967
owad261

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 Bierka dębowa, b. wieczorka3 x8 A-x2

8xExocentrus adspersus Mulsant, 1846 Bierka dębowa, b. wieczorka +gratis A-x2 Rodzina: Cerambycidae Latreille, 1802 / Kózkowate. Interesuje Ciebie ten owad. Sprawdź dostępność- kliknij @

$ 5.35
Sold: 0 Available:  1
gda000019968
owad261
Items: 1140   Pages: 23 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23