Sort by 
Categories : Eksponaty zoologiczne / Zoological exhibits / Zoological Exponate
Categories  Higher level
Items of all sellers
 

Eksponaty zoologiczne /
Zoological exhibits /
Zoological Exponate

(1140)
Owady i pajęczaki (1140)

Rytownik pospolity Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) samiec

Rytownik pospolity Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) samiec. Wystepuje w drzewostanach iglastych. Groźny i niedoceniany szkodnik leśny.

$ 0.40
Sold: 8 Available:  142
gda000007496
owad261

Kornik drukarz Ips typographus (Linnaeus, 1758)

Kornik drukarz Ips typographus (Linnaeus, 1758). Występuje w drzewostanach świerkowych. Groźny szkodnik leśny.

$ 0.40
Sold: 18 Available:  132
gda000007497
owad261

Bielojad olbrzymi Dendroctonus micans (Kugelann, 1794)

Bielojad olbrzymi Dendroctonus micans (Kugelann, 1794). Opada głównie świerki, rzadziej sosny i jodły.

$ 0.89
Sold: 9 Available:  0
gda000014707
owad261

Czterooczak świerkowiec Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758)

Czterooczak świerkowiec Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758). Występuje w drzewostanach świerkowych. Groźny szkodnik leśny. Najczęściej towarzyszy kornikowi drukarzowi.

$ 0.45
Sold: 11 Available:  139
gda000007498
owad261

Czterooczak świerkowiec Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758) larwy w probówce

Czterooczak świerkowiec Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758) larwy w Probówce PP Eppendorf w alkoholu. Występuje w drzewostanach świerkowych. Groźny szkodnik leśny. Najczęściej towarzyszy kornikowi drukarzowi.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000007503
owad261

Czterooczak świerkowiec Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758) poczwarki w Probówce

Czterooczak świerkowiec Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758) poczwarki w Probówce PP Eppendorf. Występuje w drzewostanach świerkowych. Groźny szkodnik leśny. Najczęściej towarzyszy kornikowi drukarzowi.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  5
gda000008288
owad261

Bruzdkowiec zachodni Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1836)

Bruzdkowiec zachodni Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1836). Występuje w drzewostanach iglastych. Groźny i niedoceniany szkodnik leśny.

$ 0.40
Sold: 3 Available:  147
gda000007499
owad261

Bruzdkowiec zachodni Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1836) larwy w Probówce

Bruzdkowiec zachodni Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1836) larwy w Probówce PP Eppendorf. Występuje w drzewostanach iglastych. Groźny i niedoceniany szkodnik leśny.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  2
gda000007502
owad261

Skrycik najmniejszy Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813)

Skrycik najmniejszy Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813). Występuje w drzewostanach iglastych. Szkodnik leśny.

$ 0.40
Sold: 9 Available:  141
gda000007500
owad261

Skrycik najmniejszy Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813) larwy w Probówce PP Eppendorf

Skrycik najmniejszy Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813) larwy w Probówce PP Eppendorf w alkoholu. Występuje w drzewostanach iglastych. Szkodnik leśny.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  2
gda000007501
owad261

Wgryzoń świerkowiec Cryphalus abietis (Ratzeburg, 1837)

Wgryzoń świerkowiec Cryphalus abietis (Ratzeburg, 1837). Występuje w drzewostanach świerkowych, a także jodłowych. Szkodnik leśny.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000007504
owad261

Wgryzoń modrzewiowiec Cryphalus intermedius Ferrari, 1867.

Wgryzoń modrzewiowiec Cryphalus intermedius Ferrari, 1867. Opada zazwyczaj usychające gałęzie i młode drzewka.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000008265
owad261

Wgryzoń jodłowiec Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837).

Wgryzoń jodłowiec Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837). Żeruje głównie na jodle, rzadziej na świerku, modrzewiu i sośnie. Opada przeważnie usychające gałęzie, obumierające młode drzewka i leżaninę.

$ 0.67
Sold: 1 Available:  49
gda000008266
owad261

Wgryzoń lipowiec, Chełmik lipowiec Ernoporus tiliae (Panzer, 1793).

Wgryzoń lipowiec, Chełmik lipowiec Ernoporus tiliae (Panzer, 1793). Opada gałęzie lub gałązki przeważnie lipy, rzadziej buka i grabu.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  15
gda000008268
owad261

Cetyniec większy Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) larwy w Probówce PP Eppendorf.

Cetyniec większy Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) larwy w Probówce PP Eppendorf. Groźny szkodnik leśny. Szkodnik wtórny, oligofag z preferencją sosny. Doprowadza do wydzielania się posuszu, roznosi siniznę.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  5
gda000008284
owad261

Cetyniec większy Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) poczwarki w Probówce PP Eppendorf.

Cetyniec większy Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) poczwarki w Probówce PP Eppendorf. Groźny szkodnik leśny. Szkodnik wtórny, oligofag z preferencją sosny. Doprowadza do wydzielania się posuszu, roznosi siniznę.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  5
gda000008285
owad261

Cetyniec mniejszy Tomicus minor Hartig, 1834.

Cetyniec mniejszy Tomicus minor Hartig, 1834. Głównym żywicielem jest sosna pospolita, rzadziej żerowiska spotykano na świerku, limbie, wejmutce i kosodrzewinie. Żeruje pod cienką korą na gałęziach i w górnej części strzały.

$ 0.67
Sold: 10 Available:  10
gda000008283
owad261

Drzewożerek jednożerny Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837).

Drzewożerek jednożerny Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837). Głównym żywicielem jest świerk, rzadziej sosna, jodła, modrzew, kosodrzewina, limba i wejmutka. Opada zwykle pniaki i leżaninę.

$ 0.45
Sold: 0 Available:  30
gda000008267
owad261

Zakorek świerkowiec Hylastes cunicularius Erichson, 1836

Zakorek świerkowiec Hylastes cunicularius Erichson, 1836. Głównym żywicielem jest świerk, spotykano również sporadycznie na sośnie i modrzewiu.

$ 0.67
Sold: 1 Available:  19
gda000014710
owad261

Zakorek czarny Hylastes ater Paykull, 1800.

Zakorek czarny Hylastes ater Paykull, 1800. Opada głównie sosnę, rzadziej spotykany na świerku, limbie i cisie. Chrząszcze ogryzają w szkółkach korę z szyjek korzeniowych i strzałek młodych drzew.

$ 0.45
Sold: 8 Available:  142
gda000008269
owad261

Zakorek mały Hylastes opacus Erichson, 1836.

Zakorek mały Hylastes opacus Erichson, 1836. Głównym żywicielem jest sosna, notowany ponadto ze świerka i modrzewia.

$ 0.45
Sold: 0 Available:  20
gda000008270
owad261

Drzewisz owłosiony Hylurgus ligniperda Fabricius, 1787.

Drzewisz owłosiony Hylurgus ligniperda Fabricius, 1787. Głównym żywicielem jest sosna zwyczajna, rzadziej świerk i wejmutka. Opada grubsze korzenie drzew uschniętych i pniaków.

$ 0.45
Sold: 1 Available:  49
gda000008271
owad261

Zalesiak, Polesiak obramowany Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813).

Zalesiak, Polesiak obramowany Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813). Spotykany na wszystkich drzewach iglastych z wyjątkiem cisa.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  20
gda000008272
owad261

Kornik modrzewiowiec Ips cembrae (Heer, 1836).

Kornik modrzewiowiec Ips cembrae (Heer, 1836). Głównym żywicielem jest modrzew, sporadycznie spotykano tego kornika na świerku i limbie. Opada strzały oraz grubsze i cieńsze gałęzie drzew stojących i leżących.

$ 0.67
Sold: 1 Available:  19
gda000008274
owad261

Kornik sześciozębny Ips sexdentatus (Börner, 1776).

Kornik sześciozębny Ips sexdentatus (Börner, 1776). Głównym żywicielem jest sosna pospolita, rzadziej świerk i modrzew. Opada głównie drzewa stojące i kłody leżące z grubą korą.

$ 0.67
Sold: 1 Available:  49
gda000008275
owad261

Kornik zrosłozębny Ips duplicatus C. R. Sahlberg, 1836

Kornik zrosłozębny Ips duplicatus C. R. Sahlberg, 1836. Żeruje głównie na świerku, rzadziej na sośnie i limbie.

$ 0.67
Sold: 2 Available:  28
gda000014712
owad261

Korniczek wielozębny Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792).

Korniczek wielozębny Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792). Żeruje głównie na sośnie i świerku, sporadycznie spotykany na jodle, modrzewiu i limbie. Opada głównie leżaninę.

$ 0.56
Sold: 0 Available:  100
gda000008276
owad261

Korniczek ostrozębny Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827).

Korniczek ostrozębny Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827). Głównym żywicielem jest sosna pospolita, występuje również sporadycznie na świerku, jodle, modrzewiu, limbie i sośnie czarnej. Opada zwykle leżaninę z cieńszą korą, rzadziej drzewa stojące.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000008277
owad261

Rytownik dwuzębny Pityogenes bidenatus (Herbst, 1783) samica.

Rytownik dwuzębny Pityogenes bidenatus (Herbst, 1783) samica. Głównym żywicielem tego chrząszcza jest sosna, spotykany poza tym na świerku, jodle, modrzewiu, kosodrzewinie, wejmutce i daglezji. Opada głównie drobne fragmenty drzewa, włącznie do cienkich gałązek, również leżących na ziemi, niekiedy atakuje młode drzewka w zagajnikach i uprawach.

$ 0.56
Sold: 1 Available:  149
gda000008279
owad261

Rytownik dwuzębny Pityogenes bidenatus (Herbst, 1783) samiec.

Rytownik dwuzębny Pityogenes bidenatus (Herbst, 1783) samiec. Głównym żywicielem tego chrząszcza jest sosna, spotykany poza tym na świerku, jodle, modrzewiu, kosodrzewinie, wejmutce i daglezji. Opada głównie drobne fragmenty drzewa, włącznie do cienkich gałązek, również leżących na ziemi, niekiedy atakuje młode drzewka w zagajnikach i uprawach.

$ 0.45
Sold: 8 Available:  92
gda000008280
owad261

Rytownik dwuzębny Pityogenes bidenatus (Herbst, 1783) larwy w Probówce.

Rytownik dwuzębny Pityogenes bidenatus (Herbst, 1783) larwy w Probówce PP Eppendorf. Głównym żywicielem tego chrząszcza jest sosna, spotykany poza tym na świerku, jodle, modrzewiu, kosodrzewinie, wejmutce i daglezji. Opada głównie drobne fragmenty drzewa, włącznie do cienkich gałązek, również leżących na ziemi, niekiedy atakuje młode drzewka w zagajnikach i uprawach.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  5
gda000008281
owad261

Rytownik dwuzębny Pityogenes bidenatus (Herbst, 1783) poczwarki w Probówce.

Rytownik dwuzębny Pityogenes bidenatus (Herbst, 1783) poczwarki w Probówce PP Eppendorf. Głównym żywicielem tego chrząszcza jest sosna, spotykany poza tym na świerku, jodle, modrzewiu, kosodrzewinie, wejmutce i daglezji. Opada głównie drobne fragmenty drzewa, włącznie do cienkich gałązek, również leżących na ziemi, niekiedy atakuje młode drzewka w zagajnikach i uprawach.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  5
gda000008282
owad261

Jaśniak, Jesionowiec mały Hylesinus toranio (Danthoine, 1788).

Jaśniak, Jesionowiec mały Hylesinus toranio (Danthoine, 1788). Głównie opada jesiony, rzadziej spotykany na buku.

$ 0.67
Sold: 2 Available:  18
gda000008286
owad261

Jaśniak, Jesionowiec pstry Hylesinus varius (Fabricius, 1775).

Jaśniak, Jesionowiec pstry Hylesinus varius (Fabricius, 1775). Opada pnie i gałęzie jesionu, rzadziej buku, dębu, bzu lilaka, jabłoni i grochodrzewiu.

$ 0.56
Sold: 1 Available:  49
gda000008287
owad261

Jesionowiec rdzawy Hylesinus orni (Fuchs, 1906), Leperisinus orni (Fuchs, 1906)

Jesionowiec rdzawy Hylesinus orni (Fuchs, 1906),Hylesinus wachtli orni Fuchs, 1906, Leperisinus orni (Fuchs, 1906). Gatunek monograficzny, żerujący na strzałach i gałęziach jesionów.

$ 0.67
Sold: 1 Available:  19
gda000014711
owad261

Ogłodek dębowiec Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837).

Ogłodek dębowiec Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837). Opada głównie gałęzie na dębach, bukach, grabach, brzozach, wiązach, topolach i wierzbach.

$ 0.67
Sold: 8 Available:  12
gda000008290
owad261

Ogłodek dębowiec Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) larwy w Probówce PP Eppendorf.

Ogłodek dębowiec Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) larwy w Probówce PP Eppendorf. Opada głównie gałęzie na dębach, bukach, grabach, brzozach, wiązach, topolach i wierzbach.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  5
gda000008291
owad261

Ogłodek grabowiec Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837)

Ogłodek grabowiec Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837). Głównym żywicielem tego kornika jest grab, rzadziej buk, dąb, wiąz i leszczyna.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  50
gda000014714
owad261

Ogłodek jabłonowiec Scolytus mali Bechstein, 1805

Ogłodek jabłonowiec Scolytus mali Bechstein, 1805. Głównym żywicielem tego kornika są drzewa owocowe, sporadycznie spotykano go ponadto na osice, wiązie, leszczynie, głogu, jarzębinie i pigwie.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  20
gda000014715
owad261

Ogłodek wielorzędowy Scolytus multistriatus (Marsham, 1802)

Ogłodek wielorzędowy Scolytus multistriatus (Marsham, 1802). Występuje głównie na gałęziach wiązów, rzadziej dębów, osik, buków, grabów, jesionów, śliw i czereśni.

$ 0.67
Sold: 1 Available:  29
gda000014716
owad261

Ogłodek karzełek Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787)

Ogłodek karzełek Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787). Opada zarówno gałęzie, jak i strzały, głównie wiązu, rzadziej buka, graba, olszy, lipy, jawora, leszczyny i drzew owocowych.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000014717
owad261

Ogłodek szorstki Scolytus rugulosus (Mueller, 1818)

Ogłodek szorstki Scolytus rugulosus (Mueller, 1818). Opada gałęzie i cieńsze pnie osłabionych drzew, głównie owocowych, notowany również, lecz rzadko z buka, graba, brzozy, wiązu, głogu, jarzębiny, czeremchy i kruszyny.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  20
gda000014718
owad261

Ogłodek wiązowiec Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)

Ogłodek wiązowiec Scolytus scolytus (Fabricius, 1775). Kornik ten żeruje głównie na wiązach, rzadko i sporadycznie spotykano go na dębach, grabie, topoli czarnej, wierzbach, jesionie, orzechu i leszczynie.

$ 0.67
Sold: 24 Available:  16
gda000014719
owad261

Rozwiertek mniejszy Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837)

Rozwiertek mniejszy Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837). Opada strzały głównie dębów, rzadziej buków, klonów i wiązów.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  30
gda000014725
owad261

Rozwiertek większy Xyleborus monographus (Fabricius, 1792)

Rozwiertek większy Xyleborus monographus (Fabricius, 1792). Żeruje w drewnie głównie dębu, rzadziej buka i wiązu.

$ 0.67
Sold: 1 Available:  29
gda000014726
owad261

Drwalnik bukowiec Trypodendron domesticus Erichson, 1836

Drwalnik bukowiec Trypodendron domesticus Erichson, 1836. Opada najczęściej strzały drzew liściastych.

$ 0.67
Sold: 7 Available:  3
gda000014721
owad261

Wyrynnik dębowiec Platypus cylindrus (Fabricius, 1792)

Wyrynnik dębowiec Platypus cylindrus (Fabricius, 1792). Żeruje głównie na dębie, rzadziej na buku i jesionie, wyjątkowo na czereśni.

$ 0.89
Sold: 1 Available:  19
gda000014713
owad261

Rozwiertek, Drwalniczek Seksesena Xyleborus saxeseni (Ratzeburg, 1837)

Rozwiertek, Drwalniczek Seksesena Xyleborus saxeseni (Ratzeburg, 1837), Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837). Gatunek polifagiczny, żerujący w drewnie drzew liściastych i iglastych, ale najczęściej spotykany na dębach.

$ 0.78
Sold: 0 Available:  10
gda000014723
owad261

Nieparek pospolity Xyleborus dispar (Fabricius, 1792), Anisandrus dispar (Fabricius, 1792)

Nieparek pospolity Xyleborus dispar (Fabricius, 1792), Anisandrus dispar (Fabricius, 1792). Gatunek polifagiczny, według różnych źródeł występujący na przeszło 20 drzewach i krzewach, zarówno liściastych, jak i iglastych.

$ 0.89
Sold: 1 Available:  4
gda000014724
owad261

Rozwiertek, Drwalniczek Xyleborinus alni Niijima, 1909

Rozwiertek, Drwalniczek Xyleborinus alni Niijima, 1909.

$ 0.67
Sold: 0 Available:  10
gda000014722
owad261
Items: 1140   Pages: 23 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23