Sort by 
Categories : Eksponaty zoologiczne / Zoological exhibits / Zoological Exponate > Owady i pajęczaki > Chrząszcze Polski > Scarabaeidae / Żukowate
Categories  Higher level
Items for sale from owad261
 

Scarabaeidae / Żukowate

(36)

Wałkarz lipczyk Polyphylla fullo Linnaeus, 1758 samica

Wałkarz lipczyk Polyphylla fullo Linnaeus, 1758 samica. Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych, na glebach piaszczystych, często w pobliżu rzek. Należy do szkodników. Szkody powoduje głównie larwa (pędrak).

$ 3.05
Sold: 0 Available:  4
gda000007563
owad261

Wałkarz lipczyk Polyphylla fullo Linnaeus, 1758 samiec

Wałkarz lipczyk Polyphylla fullo Linnaeus, 1758 samiec. Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych, na glebach piaszczystych, często w pobliżu rzek. Należy do szkodników. Szkody powoduje głównie larwa (pędrak). Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 3.05
Sold: 6 Available:  0
gda000005058
owad261

Rohatyniec nosorożec Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) samica

Rohatyniec nosorożec Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) samica. W naszych warunkach klimatycznych larwy żyją w zgromadzonych przez człowieka grubszych warstwach rozkładających się materiałów pochodzenia roślinnego, jak na przykład w wysypiskach trocin koło tartaków, składowiskach kory i ściółce inspektowej.

$ 2.54
Sold: 2 Available:  3
gda000007567
owad261

Rohatyniec nosorożec Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) samiec

Rohatyniec nosorożec Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) samiec. W naszych warunkach klimatycznych larwy żyją w zgromadzonych przez człowieka grubszych warstwach rozkładających się materiałów pochodzenia roślinnego, jak na przykład w wysypiskach trocin koło tartaków, składowiskach kory i ściółce inspektowej.

$ 2.54
Sold: 3 Available:  6
gda000007568
owad261

Chrabąszcz kasztanowy Melolontha hippocastani (Fabricius, 1801) samica

Chrabąszcz kasztanowy Melolontha hippocastani (Fabricius, 1801) samica. Chrząszcz występuje w drzewostanach, na glabach piaszczystych. Należy do szkodników. Szkody powoduje larwa (pędrak) - korzenie drzewek, jak i imago prowadząc żer na liściach. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.89
Sold: 3 Available:  12
gda000005064
owad261

Chrabąszcz kasztanowy Melolontha hippocastani (Fabricius, 1801) samiec

Chrabąszcz kasztanowy Melolontha hippocastani (Fabricius, 1801) samiec. Chrząszcz występuje w drzewostanach, na glabach piaszczystych, często w pobliżu rzek. Należy do szkodników. Szkody powoduje larwa (pędrak) - korzenie drzewek, jak i imago prowadząc żer na liściach. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.89
Sold: 10 Available:  5
gda000005066
owad261

Chrabąszcz majowy Melolontha melolontha Linnaeus, 1758 samica

Chrabąszcz majowy Melolontha melolontha Linnaeus, 1758 samica. Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych, na glebach piaszczystych. Należy do szkodników. Szkody powoduje larwa (pędrak) - korzenie drzewek, jak i imago prowadząc żer na liściach. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.51
Sold: 20 Available:  30
gda000005067
owad261

Chrabąszcz majowy Melolontha melolontha Linnaeus, 1758 samiec

Chrabąszcz majowy Melolontha melolontha Linnaeus, 1758 samiec. Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych, na glebach piaszczystych. Należy do szkodników. Szkody powoduje larwa (pędrak) - korzenie drzewek, jak i imago prowadząc żer na liściach. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.51
Sold: 15 Available:  35
gda000005069
owad261

Chrabąszcz majowy Melolontha melolontha Linnaeus, 1758 samiec z rozłożonymi skrzydłami

Chrabąszcz majowy Melolontha melolontha Linnaeus, 1758 samiec z rozłożonymi skrzydłami. Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych, na glebach piaszczystych. Należy do szkodników. Szkody powoduje larwa (pędrak) - korzenie drzewek, jak i imago prowadząc żer na liściach. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  19
gda000012966
owad261

Chrabąszcz majowy Melolontha melolontha Linnaeus, 1758 samica z rozłożonymi skrzydłami

Chrabąszcz majowy Melolontha melolontha Linnaeus, 1758 samiec z rozłożonymi skrzydłami. Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych, na glebach piaszczystych. Należy do szkodników. Szkody powoduje larwa (pędrak) - korzenie drzewek, jak i imago prowadząc żer na liściach. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  19
gda000015147
owad261

Guniak czerwczyk Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) samica

Guniak czerwczyk Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) samica. Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych, na glebach piaszczystych. Należy do szkodników. Szkody powoduje głównie larwa (pędrak). Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.76
Sold: 8 Available:  2
gda000005071
owad261

Guniak czerwczyk Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) samiec

Guniak czerwczyk Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) samiec. Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych, na glebach piaszczystych. Należy do szkodników. Szkody powoduje głównie larwa (pędrak). Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.76
Sold: 1 Available:  19
gda000005072
owad261

Listnik zmiennobarwny Anomala dubia (Scopoli, 1763)

Listnik zmiennobarwny Anomala dubia (Scopoli, 1763). Występuje na glebach piaszczystych i gliniasto-piaszczystych. Bardzo pospolita. Należy do szkodników. Szkody powoduje larwa (pędrak) - korzenie drzewek, jak i imago prowadząc żer na liściach.

$ 0.76
Sold: 2 Available:  18
gda000012967
owad261

Ogrodnica niszczylistka Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) samica

Ogrodnica niszczylistka Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) samica. Chrząszcz występuje w drzewostanach, ogrodach. Bardzo pospolita. Należy do szkodników. Szkody powoduje larwa (pędrak) - korzenie drzewek, jak i imago prowadząc żer na liściach. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.51
Sold: 6 Available:  44
gda000005080
owad261

Ogrodnica niszczylistka Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) samiec

Ogrodnica niszczylistka Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) samiec. Chrząszcz występuje w drzewostanach, ogrodach. Bardzo pospolita. Należy do szkodników. Szkody powoduje larwa (pędrak) - korzenie drzewek, jak i imago prowadząc żer na liściach. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.51
Sold: 3 Available:  47
gda000005082
owad261

Orszoł prążkowany Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)

Orszoł prążkowany Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758). Larwy rozwijają się w próchnie drzew liściastych. Dorosłe osobniki żerują na kwiatami. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  9
gda000005083
owad261

Kruszczyca złotawka Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)

Kruszczyca złotawka Cetonia aurata (Linnaeus, 1761). Larwy rozwijają się w próchnie drzew i krzewów. Dorosłe osobniki żerują na kwiatami. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.63
Sold: 6 Available:  24
gda000005077
owad261

Kwietnica miedzista Protaetia metallica (Herbst, 1782).

Kwietnica miedzista Protaetia metallica (Herbst, 1782). Larwy rozwijają się w próchnie drzew i krzewów, kompoście. Dorosłe osobniki żerują na kwiatami. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.63
Sold: 1 Available:  19
gda000005079
owad261

Jedwabek brunatny Serica brunnea (Linnaeus, 1758) samica

Jedwabek brunatny Serica brunnea (Linnaeus, 1758) samica. Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych, na glebach piaszczystych. Należy do szkodników. Szkody powoduje głównie larwa (pędrak). Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.89
Sold: 0 Available:  10
gda000005074
owad261

Jedwabek brunatny Serica brunnea (Linnaeus, 1758) samiec

Jedwabek brunatny Serica brunnea (Linnaeus, 1758) samiec. Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych, na glebach piaszczystych. Należy do szkodników. Szkody powoduje głównie larwa (pędrak). Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.76
Sold: 3 Available:  17
gda000005075
owad261

Koślawka Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Koślawka, Krzywonóg półskrzydlak Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758). Chrząszcz występuje na powierzchniach odkrytych. Należy do szkodników. Szkody powoduje głównie larwa (pędrak). Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.63
Sold: 2 Available:  3
gda000005076
owad261

Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789)

Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789). Gatunek ciepłolubny, zasiedlający głównie gleby wapienne na zboczach kserotermicznych na terenach pagórkowatych.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  2
gda000012968
owad261

Rhizotrogus (Miltotrogus) aequinoctialis (Herbst, 1790)

Rhizotrogus (Miltotrogus) aequinoctialis (Herbst, 1790). Gatunek ciepłolubny, występujący lokalnie w Europie Środkowej na terenach otwartych. Larwy żyją w glebie i żerują na korzeniach roślin zielnych.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  3
gda000012970
owad261

Nałanek krzyżowiec Anisoplia agricola (Poda, 1761)

Nałanek krzyżowiec Anisoplia agricola (Poda, 1761). Zasiedla gleby gliniaste i czarnoziemy w strefie lasostepu.

$ 1.02
Sold: 1 Available:  2
gda000012971
owad261

Plug Aphodius conspurcatus (Linnaeus, 1758)

Plug Aphodius conspurcatus (Linnaeus, 1758). Znajdowany w końskich odchodach przeważnie na drogach leśnych.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  5
gda000012973
owad261

Plug Aphodius prodromus (Brahm, 1790)

Plug Aphodius prodromus (Brahm, 1790). Znajdowany w końskich odchodach, również w kompostach i wśród gnijących szczątków roślinnych.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  5
gda000012975
owad261

Plug pospolity Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)

Plug pospolity Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758). Występuje w ciągu całego roku we wszelkiego rodzaju ekskrementach, nawozie, kompostach oraz wśród rozkładających się szczątków roślinnych. Wielokrotnie notowany jako szkodnik w uprawach pieczarek.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  6
gda000012976
owad261

Plug zmienny Aphodius distinctus (Müller, 1776)

Plug zmienny Aphodius distinctus (Müller, 1776). Występuje w ciągu całego roku we wszelkiego rodzaju ekskrementach, nawozie, kompostach oraz wśród rozkładających się szczątków roślinnych.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  2
gda000012978
owad261

Kopyciak natrawny Hoplia graminicola (Fabricius, 1792)

Kopyciak natrawny Hoplia graminicola (Fabricius, 1792). Występuje na glebach piaszczystych na wybrzeżach morskich i w pobliżu wód śródlądowych, na ugorach i w lasach sosnowych ze skąpą roślinnością.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  3
gda000012980
owad261

Maladera holosericea (Scopoli, 1772)

Maladera holosericea (Scopoli, 1772). Zamieszkuje suche tereny piaszczyste na obszarach nizinnych i podgórzach.

$ 0.76
Sold: 0 Available:  4
gda000012983
owad261

Łanocha pobrzęcz Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

Łanocha pobrzęcz Oxythyrea funesta (Poda, 1761). Larwy żyją w glebie i żerują na korzeniach różnych roślin.

$ 1.02
Sold: 0 Available:  5
gda000012985
owad261

Protaetia marmorata (Fabricius, 1792)

Protaetia marmorata (Fabricius, 1792). Larwy rozwijają się w próchnie drzew i krzewów, kompoście.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  5
gda000012986
owad261

Żuk gnojarz Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758)

Żuk gnojarz, ż. gnojowy, ż. leśny, gnojak, ż. gnojak Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758). Chrząszcz zamieszkuje śródleśne łąki i widne lasy. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.63
Sold: 1 Available:  39
gda000005085
owad261

Żuk wiosenny Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758)

Żuk wiosenny Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758). Chrząszcz zamieszkuje śródleśne łąki i widne lasy. Doskonały prezent dla miłośników polskiej fauny, uczniów szkół leśnych, rolniczych, ogrodniczych.

$ 0.76
Sold: 1 Available:  9
gda000005086
owad261

Bycznik Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758) samica

Bycznik Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758) samica. Zasiedla tereny nizinne, głównie wrzosowiska i lasy sosnowe na glebach piaszczystych.

$ 1.27
Sold: 0 Available:  3
gda000012964
owad261

Bycznik Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758) samiec

Bycznik Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758) samiec. Zasiedla tereny nizinne, głównie wrzosowiska i lasy sosnowe na glebach piaszczystych.

$ 1.27
Sold: 1 Available:  2
gda000012965
owad261
Items: 36   Pages: 1 (50 items per page)   
Page: 1