Sort by 
Categories : All
Categories
Items for sale from g_d_a
 
All (4647)
Banknoty / Papiergeld /
Paper money (18)
Stare czasopisma /
Old magazines /
Alte Zeitungen (96)
Monety / Coins / Münzen (864)
Prezentacje /
Not for sale (33)
Potwierdzenia autentyczności - monety (16)
Fotograding (3553)
Fałszerstwa / Fake / Fälschung (67)

* 40 EPQ * ZGDA00000175-466 * 2 $ - 01.10.1979 - HM 1007013 * Mił.B31 *

Not for sale
gda000041897
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000175-521 * 5 $ - 01.10.1979 - HE 3107208 * Mił.B32 *

Not for sale
gda000047170
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000053-008 * 20 $ - 01.10.1979 - HH 2605362 * Mił.B34 *

Not for sale
gda000020783
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000079-345 * 20 $ - 01.10.1979 - HH 2565162 * Mił.B34 *

Not for sale
gda000025432
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000079-346 * 20 $ - 01.10.1979 - HH 2565163 * Mił.B34 *

Not for sale
gda000025433
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000127-009 * 20 $ - 01.10.1979 - HH 2565159 * Mił.B34 *

Not for sale
gda000028250
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000127-010 * 20 $ - 01.10.1979 - HH 2565160 * Mił.B34 *

Not for sale
gda000028251
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000127-011 * 20 $ - 01.10.1979 - HH 2565165 * Mił.B34 *

Not for sale
gda000028252
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000175-201 * 20 $ - 01.10.1979 - HH 2605044 * Mił.B34 *

Not for sale
gda000038298
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000188-063 * 20 $ - 01.10.1979 - HH 2565272 * Mił.B34 *

Not for sale
gda000040880
g_d_a

* 45 EPQ * ZGDA00000175-256 * 50 $ - 01.10.1979 - HJ 0375028 * Mił.B35 *

Not for sale
gda000039790
g_d_a

* 35 EPQ * ZGDA00000175-257 * 100 $ - 01.10.1979 - HK 0305646 * Mił.B36 *

Not for sale
gda000039791
g_d_a

* 45 * ZGDA00000175-238 * 1 C - 01.07.1973 - A 0264451 * Mił.B37a *

Litera 3,38 mm - cyfry 3,38 mm

Not for sale
gda000039772
g_d_a

* 45 NET * ZGDA00000175-239 * 2 C - 01.07.1973 - A 0185906 * Mił.B38a *

Litera 3,38 mm - cyfry 3,38 mm

Not for sale
gda000039773
g_d_a

* 35 EPQ * ZGDA00000175-240 * 5 C - 01.07.1973 - A 0206270 * Mił.B39a *

Litera 3,38 mm - cyfry 3,38 mm

Not for sale
gda000039774
g_d_a

* 50 EPQ * ZGDA00000175-241 * 10 C - 01.07.1973 - A 0000862 * Mił.B40a *

Litera 3,38 mm - cyfry 3,38 mm

Not for sale
gda000039775
g_d_a

* 30 EPQ * ZGDA00000175-242 * 20 C - 01.07.1973 - A 0041393 * Mił.B41a *

Litera 3,38 mm - cyfry 3,38 mm

Not for sale
gda000039776
g_d_a

* 20 * ZGDA00000175-243 * 2 $ - 01.07.1973 - A 0079034 * Mił.B44a *

Litera 3,38 mm - cyfry 3,38 mm

Not for sale
gda000039777
g_d_a

* 15 * ZGDA00000175-244 * 10 $ - 01.07.1973 - A 0041612 * Mił.B46a *

Litera 3,38 mm - cyfry 3,38 mm

Not for sale
gda000039778
g_d_a

* 15 * ZGDA00000175-245 * 20 $ - 01.07.1973 - A 0005875 * Mił.B47a *

Litera 3,38 mm - cyfry 3,38 mm

Not for sale
gda000039779
g_d_a

* 63 NET * ZGDA00000107-005 * 4 złp - 13.08.1794 - ( I ) ( K ) * Mił.A11ax1 *

Odwrócony ozdobnik w narożniku

Not for sale
gda000025696
g_d_a

* 12 * ZGDA00000187-004 * 1 talar - 01.12.1810 - Lit. A. No. 11687 * Mił.A12bx2 *

S.Osoliński - Piramowicz - ze stemplem

Not for sale
gda000040322
g_d_a

* 25 * ZGDA00000076-006 * 10 mkp - 09.12.1916 / 17 - A 3838357 * Mił.13a *

"Generał" - numeracja podwójna "Berlin III"

Not for sale
gda000022901
g_d_a

* 53 EPQ * ZGDA00000172-005 * 1 zł - 28.02.1919 - S. 44 B 060,545 3344 * Mił.47Wd *

WZÓR - z kropką - perforacja

Not for sale
gda000036889
g_d_a

* 45 NET * ZGDA00000172-006 * 1 zł - 28.02.1919 - S. 46 B 061,313 3813 * Mił.47Wd *

WZÓR - z kropką - perforacja

Not for sale
gda000036890
g_d_a

* 53 NET * ZGDA00000170-004 * 10 zł - 28.02.1919 - S.4.A. 031204 4478 * Mił.50Wd *

WZÓR - perforacja 9 mm

Not for sale
gda000036579
g_d_a

* 45 EPQ * ZGDA00000078-008 * 2 zł - 01.05.1925 - A No 1234567 A No 8901234 * Mił.60Wb *

WZÓR - perforacja

Not for sale
gda000023138
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000078-007 * 5 zł - 01.05.1925 - A No 1234567 A No 8901234 * Mił.61w2 *

WZÓR - perforacja - bez numeru wzoru

Not for sale
gda000023137
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000175-277 * 20 zł - 01.03.1926 - Ser. G. 0245678 * Mił.63Wa *

WZÓR - bez perforacji

Not for sale
gda000040202
g_d_a

* 64 * ZGDA00000172-007 * 50 zł - 01.09.1929 - * Mił.70x1 *

Bez numeru i bez podpisów - perforacja

Not for sale
gda000036891
g_d_a

* 64 NET * ZGDA00000093-023 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Not for sale
gda000024157
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000091-015 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Not for sale
gda000024436
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000096-011 * 20 zł - 20.06.1931 - * Mił.72x1 *

Druk niedokończony - tylko druk główny awersu

Not for sale
gda000024932
g_d_a

* 35 * ZGDA00000172-009 * 50 zł - (11.11.1936) - * Mił.77px1 *

Próba rw - zielona - papier bez znw - wąskie cięcie

Not for sale
gda000036893
g_d_a

* 40 NET * ZGDA00000175-415 * 100 zł - 01.03.1940 - Ser. B 1050345 * Mił.97bx1 *

Falsyfikat ZWZ - stempel "Falsch"

Not for sale
gda000041137
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000172-013 * 10 zł - 1944 - * Mił.115x1 *

OBOWIĄZKOWE - bez numeracji

Not for sale
gda000036895
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000200-003 * 10 zł - (15.05.1946) - * Mił.126x1 *

Druk niedokończony - na aw i rw tylko poddruk

Not for sale
gda000043227
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000170-005 * 100 zł - 15.07.1947 - Ser. F 0000000 * Mił.131Wa *

Numeracja zerowa

Not for sale
gda000036580
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000117-001 * 1 000 zł - 15.07.1947 - Ser. A 1234567 * Mił.133Wc *

SPECIMEN - numeracja kolejna

Not for sale
gda000026753
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000100-027 * 10 zł - 01.07.1948 - D 0000000 * Mił.136Wax1 *

SPECIMEN - numeracja zerowa - perforacja

Not for sale
gda000025134
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000071-002 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1640 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000022341
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000076-075 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1917 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000022965
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000104-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1582 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000025204
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000125-003 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1246 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000027852
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000145-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1349 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000031956
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000175-002 * 500 zł - 16.12.1974 - A 0000000 No 0146 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000037095
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000175-003 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1668 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000037096
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000177-001 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1338 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000038299
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000180-002 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1407 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000039595
g_d_a

* 67 EPQ * ZGDA00000178-002 * 500 zł - 16.12.1974 - K 0000000 No 1565 * * Mił.142Wc *

WZÓR - z numerem wzoru

Not for sale
gda000039661
g_d_a
Items: 4647   Pages: 93 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93