Sort by 
Categories : All
Categories
Items for sale from g_d_a
 
All (4826)
Banknoty / Papiergeld /
Paper money (18)
Stare czasopisma /
Old magazines /
Alte Zeitungen (96)
Monety / Coins / Münzen (862)
Prezentacje /
Not for sale (33)
Potwierdzenia autentyczności - monety (16)
Fotograding (3734)
Fałszerstwa / Fake / Fälschung (67)

S2-0600 RZECZPOSPOLITA - 28 MARCA 1945 NR 83 - ROSJANIE w GDYNI i w GDAŃSKU

Istotny sens reformy rolnej. Czerwona Armia w centrum Gdańska i Gdyni. Śmierć marszałka Szaposznikowa. Dwie manifestacje w Krakowie. Z sądu specjalnego (kara śmierci).

$ 3.55
Sold: 1 Available:  0
gda000018944
g_d_a

S2-0601 RZECZPOSPOLITA - 29 MARCA 1945 NR 84 - WALKI w TRÓJMIEŚCIE

Umierać za Gdańsk. Gdynia wolna. Zachodnia część Gdańska zdobyta. Audiencja u Bieruta. Pod zielonym sztandarem - wywiad z Banczykiem. Kronika kulturalna ZSRR. Z frontu reformy rolnej. Dromadery Warszawy. Kara śmierci dla Niemca.

$ 3.55
Sold: 0 Available:  1
gda000018945
g_d_a

S2-0602 RZECZPOSPOLITA - 30 MARCA 1945 NR 85 - ***

Usprawnić aparat aprowizacyjny. Wojska sowieckie na granicy Austrii. Oczyszczanie Gdańska. Benesz na Kremlu. Wybory w Finlandii. Traktory zaorzą i obsieją ziemię.

$ 3.55
Sold: 0 Available:  1
gda000018946
g_d_a

S2-0603 RZECZPOSPOLITA - 8 KWIETNIA 1945 NR 92 - GDAŃSK - OSIEM STRON

Wracamy i zostaniemy (Gdańsk). Aby nie powtórzył się Gdańsk. Pierwsza pomoc UNRRA dla Polski. Migawki z Gdańska. Polscy rytownicy w Gdańsku. Jedna zima w Gdyni. "Nie ma Kaszeb bez Polonii..." Rozmowa o Gdańsku.

$ 5.08
Sold: 0 Available:  1
gda000018948
g_d_a

S2-0604 RZECZPOSPOLITA - 12 KWIETNIA 1945 NR 96 - OSÓBKA MORAWSKI do POLAKÓW w USA

Dla chleba. Wiedeń w przededniu upadku. Depesza Premiera Osóbki Morawskiego do polskich związków zawodowych w Ameryce. Ofensywa sprzymierzonych we Włoszech. Pismo francuskie o wojsku polskim. Gdynia. Prawda o ZSRR. Jak się uczą głuche dzieci.

$ 3.55
Sold: 1 Available:  0
gda000018949
g_d_a

S2-0606 RZECZPOSPOLITA - 13 KWIETNIA 1945 NR 97 - WYWIAD z BIERUTEM

Czym są dla Polski Ziemie Zachodnie - wywiad z Bierutem. Zaludnimy Ziemie Zachodnie - wywiad z Osóbką-Morawskim. Zgon Prezydenta Roosevelta. Truman prezydentem. Apel Warszawy do Polaków za granicą. Z frontu reformy rolnej i siewu. Działalność PCK w Łodzi.

$ 3.55
Sold: 0 Available:  1
gda000018951
g_d_a

S2-0607 RZECZPOSPOLITA - 16 KWIETNIA 1945 NR 100 - DZIĘKCZYNNA UCHWAŁA

Doniosłe uchwały łódzkich włókniarzy (tylko bohaterskiej postawie Armii Czerwonej zawdzięcza Polska...). Zebranie Czechosłowaków w Londynie. I za Gdańsk Niemcy zapłacą. Po zgonie Roosevelta. Naród "stu narodów" (ZSRR).

$ 3.55
Sold: 0 Available:  1
gda000018950
g_d_a

S2-1625 ROBOTNIK (OSÓBKI-MORAWSKIEGO) ŁÓDŹ 29 MARCA 1945 NR 76 (106)

Treść raczej standardowa. Ważniejsze, że jest to "Robotnik". Jeżeli ktoś chce zebrać wszystkie mutacje "Robotnika", to i łódzkiego "Osóbkę-Morawskiego" powinien włączyć do kolekcji :)

$ 4.06
Sold: 0 Available:  1
gda000018987
g_d_a

S2-1626 ROBOTNIK (OSÓBKI-MORAWSKIEGO) ŁÓDŹ 31 MARCA 1945 NR 78 (108)

Triumfalne Wielkanoce. Sztandary polskie w Gdańsku. Zagłębie Ruhry odcięte od reszty Niemiec. Umowy zbiorowe w przemyśle łódzkim. Z księgi win "Volksdeutschów". Niemcy w zwierciadle fraszki polskiej.

$ 4.57
Sold: 0 Available:  1
gda000018990
g_d_a

S2-1621 NOWE DROGI 10 MAJA 1936 NR 7 - DWUTYGODNIK ZAPOMNIANEJ PARTII

"Nowe Drogi" były dwutygodnikiem, organem efemerycznej Polskiej Partii Radykalnej (Polska Partja Radykalna). Przedwojenne "Nowe Drogi" oczywiście nie powinny być mylone z powojenną PZPR-owską gazetą o tej samej nazwie...

$ 6.35
Sold: 0 Available:  1
gda000018960
g_d_a

S2-1623 WIEM WSZYSTKO 9 SIERPNIA 1936 NR 29 - PRECZ z KONKORDATEM, PRECZ z KOMUNĄ

Na pierwszej stronie bardzo interesujący artykuł, dotyczący spraw, które i dziś budzą ostre spory: "WASAL RZYMU - Wszystkie prawie narody świata pod tym względem wyemancypowały się niemal zupełnie, co im nie przeszkadza hołdować w dalszym ciągu idei chrystianizmu, a jedynie Polska jest ciągle rzymskim wasalem...". Numer pochodzi z kolekcji, w której troskliwie obchodzono się z gazetami. Widać jednak wyraźnie, że TEN NUMER był czytany dziesiątki razy. Świadczy to jakoś o jego wartości poznawczej.

$ 8.88
Sold: 0 Available:  0
gda000018972
g_d_a

S2-1622 WIEM WSZYSTKO 3 STYCZNIA 1937 NR 1 - RZADKOŚĆ

O Polskę czystych rąk i dobrych obyczajów. Miłość bliźniego w pojęciu ewangelickiego pastora. Wierzyciel świata (USA). Tańce z "bratską zakuską". Za wierną służbę... - Kto wejrzy w gospodarkę kawęczyńskich zakładów ceramicznych? Konkurs w Radio. Przegrany bój Rozenszteina z ubezpieczeniowcami.

$ 5.08
Sold: 0 Available:  1
gda000018966
g_d_a

S2-1635 GONIEC WARSZAWSKI 26 PAŹDZIERNIKA 1936 NR 295 - KOMUNIŚCI w WARSZAWIE

Zmiana "warty rządowej" po 11 listopada? Losy Madrytu przesądzone. Obrona Grzeszolskiego domaga się odroczenia procesu. Wyścigi grup sanacyjnych. Ze strachu przed "faszyzmem" idą ku komunizmowi. Tysiące głodnych w Warszawie. Krwawe zajścia na Czerniakowskiej. Likwidacja jaczejki komunistycznej (Warszawa).

$ 2.54
Sold: 1 Available:  0
gda000018978
g_d_a

S2-0629 DZIENNIK POLSKI 15 KWIETNIA 1945 NR 69 - ***

Musimy wygrać pokój. Marsz w głąb Austrii i Moraw. Operacje aliantów w centrum Niemiec. Uroczystości żałobne w Stanach Zjednoczonych (śmierć Roosevelta). O układ polsko-radziecki. Pobyt Marszałka Tito w Moskwie. Słowiańskie prawa do Adriatyku. Jakowlewcy - lotnictwo radzieckie. Zginęli męczeńską śmiercią (nekrolog).

$ 3.05
Sold: 1 Available:  0
gda000018981
g_d_a

S6-0279 DYNSTIE XIA i SHANG II / I TYSIĄCLECIE pne - KOŚCIANA MUSZELKA KAURI

Kościane, kamienne i brązowe imitacje muszelek kauri można uznać za pierwsze monety. O ile prawdziwych muszelek dostarczała sama przyroda, o tyle imitacje były wykonywane przez ludzi, a zarazem nie miały nigdy innego przeznaczenia, jak tylko dokonywanie płatności. Tak więc można je uznać za monety, a nie za pieniądz przedmiotowy.

$ 19.04
Sold: 1 Available:  0
gda000044973
g_d_a

S2-3293 BAN LIANG z FORMY WTÓRNEJ 24 mm 3,03 g

Służące do szybkiej produkcji form odlewniczych "master coins" i "mother coins", to wynalazek z drugiej połowy pierwszego tysiąclecia ne. Jednak dużo wcześniej niejednemu mincerzowi przyszedł do głowy pomysł, żeby odcisnąć w gipsie zwykłą obiegową monetę i tym sposobem szybko uzyskać formę do produkcji kolejnych monet. Takie monety z "wtórnej formy" charakteryzują się mniej ostrym reliefem oraz ogólnie gorszym kształtem...

$ 6.35
Sold: 1 Available:  0
gda000028371
g_d_a

P6-0295 ZACHODNIA HAN - WU SHU "LISTEWKA" NAD OTWOREM - WU WYSMUKŁE

DYNASTIA ZACHODNIA HAN (206 pne - 25 ne). Nad otworem "listewka" / "rant". Wu wysmukłe. Stan: 3+. Ciemnobrązowa gładka patyna. Egzemplarze ładniejsze od tego na zdjęciu.

$ 5.84
Sold: 1 Available:  0
gda000029726
g_d_a

P6-0573 WU SHU ZACHODNIA DYN HAN 4 PROMIENIE NA REWERSIE

Wu-Shu. 4 promienie na rewersie. Literatura: Schjöth 179, Jen 92. Stan: 3+. Ładna brązowozielona patyna. Bardzo ładny, czysto odlany egzemplarz. Rzadsza moneta Wu Shu z czterema promieniami na rewersie. /ao/

$ 19.80
Sold: 1 Available:  0
gda000000061
g_d_a

R7-2477 HUO QUAN UZURPATOR WANG MANG "PÓŁ KROPKI" DUŻA ŚREDNICA i WAGA

Huo Quan. Pod otworem "pół kropki", szeroki rant, większa średnica. Stan: 2-. Ciemnozielona patyna z jasnoczerwonymi wtrąceniami, ostry relief.

$ 6.09
Sold: 1 Available:  0
gda000003910
g_d_a

R7-2705 HUO QUAN UZURPATOR WANG MANG BEZ OBRAMOWANIA OTWORU WIĘKSZA ŚREDNICA s2-

Huo Quan. Brak obramowania otworu, wąski rant, większa średnica. Stan: 2-. Ciemnozielona patyna, ostry relief.

$ 5.58
Sold: 1 Available:  0
gda000003911
g_d_a

R7-2479 HUO QUAN UZURPATOR WANG MANG BEZ OBRAMOWANIA OTWORU SZEROKI RANT WIĘKSZA ŚREDNICA

Huo Quan. Brak obramowania otworu, szeroki rant, większa średnica. Stan: 2-. Ciemnozielona patyna z jaśniejszym nalotem, ostry relief.

$ 5.08
Sold: 0 Available:  1
gda000003912
g_d_a

R7-2472 HUO QUAN UZURPATOR WANG MANG JEDEN PROMIEŃ NA AWERSIE s2

Huo Quan. Promień na awersie w prawym dolnym rogu. Stan: 2. Ostry głęboki relief, piękna zielonobrązowa patyna. Rzadszy wariant. /ao/

$ 12.18
Sold: 0 Available:  1
gda000000069
g_d_a

S1-1002 DYNASTIE PÓŁNOCNE - WU SHU BEZ RANTU WOKÓŁ OTWORU

Wu-Shu. Bez rantu wokół otworu. Stan: 3. Zielona patyna z jasnoczerwonymi wtrąceniami. Ładny egzemplarz. Wu Szu z okresu Sześciu Dynastii - dynastie północne. Mniej rzadki wariant bez obramowania wokół otworu. /ao/

$ 13.96
Sold: 0 Available:  1
gda000021121
g_d_a

S1-1002 - 6 DYNASTII 420-581 ne - DYNASTIE PÓŁNOCNE - WU SHU BEZ RANTU WOKÓŁ OTWORU

Stan: 3 Zielona patyna z jasnoczerwonymi wtrąceniami. Ładny egzemplarz. Wu Szu z okresu Sześciu Dynastii. Mniej rzadki wariant bez obramowania wokół otworu, jednak wszystkie Wu Szu Sześciu Dynastii są rzadkimi monetami.

$ 13.96
Sold: 0 Available:  1
gda000044921
g_d_a

S2-0655 DYNASTIE PÓŁNOCNE - WU SHU BEZ RANTU WOKÓŁ OTWORU

Wu-Shu Bez rantu wokół otworu. Stan: 3. Zielona patyna. Ładny egzemplarz. Wu Szu z okresu Sześciu Dynastii. Mniej rzadki wariant bez obramowania wokół otworu, jednak wszystkie Wu Szu Sześciu Dynastii są rzadkimi monetami.

$ 17.01
Sold: 1 Available:  0
gda000025732
g_d_a

R7-4138 KAI YUAN KROPKA NA AWERSIE "WEWNĄTRZ" YUAN

1 Kesz Kai Yuan. Na awersie kropka bardzo blisko znaku Yuan. Stan: 3+ Szarozielonkawa patyna, ostry relief. Ładne egzemplarze. Interesujący wariant z dodatkowym oznaczeniem na awersie. W wariancie tym kropka położona jest tak blisko znaku Yuan, że potocznie mówi się "kropka wewnątrz Yuan".

$ 6.85
Sold: 2 Available:  0
gda000003901
g_d_a

S6-0365 KAI YUAN - RUN NA REWERSIE

Mennica w prowincji Jangsu. Jednokeszówka z mennicy lokalnej - ze znakiem mennicy na rewersie. Monety Kai Yuan z wyraźnymi, niezatartymi oznaczeniami mennic, nawet te najmniej rzadkie, są dość trudne do zdobycia

$ 15.23
Sold: 1 Available:  0
gda000044924
g_d_a

S6-0368 KAI YUAN - JING NA REWERSIE

Mennica w prefekturze metropolitalnej w prowincji Shaanxi. Jednokeszówka z mennicy lokalnej - ze znakiem mennicy na rewersie. Monety Kai Yuan z wyraźnymi, niezatartymi oznaczeniami mennic, nawet te najmniej rzadkie, są dość trudne do zdobycia.

$ 19.04
Sold: 1 Available:  0
gda000044925
g_d_a

S6-0095 KAI YUAN - NA REWERSIE "ZNAK PAZNOKCIA"

Monety z napisem Kai Yuan Tong Bao to kolejny wielki dział numizmatyki keszowej. Były emitowane od czwartego roku panowania Dynastii Tang aż do końca panowania tej dynastii, a także później. Były także emitowane w Annamie, w Królestwie Min i nie tylko. Odlewane były w brązie, mosiądzu, lecz także w ołowiu, a nawet w srebrze i złocie. Wiele wariantów monet Kai Yuan jest pospolitych, istnieją też jednak warianty rzadkie i bardzo rzadkie.

$ 5.08
Sold: 1 Available:  0
gda000044929
g_d_a

S6-0094 KAI YUAN - NA REWERSIE "PÓŁKSIĘŻYC" / "ZNAK PAZNOKCIA"

Jeden z najbardziej podstawowych wariantów Kai Yuan. Na rewersie często występujący znak - pośredni, między "znakiem paznokcia", a "półksiężycem".

$ 5.33
Sold: 1 Available:  0
gda000044937
g_d_a

S2-3377 10 KESZÓW QIAN YUAN - MONETA WIELKOŚCI JEDNOKESZÓWKI

Dynastia Tang 618-907 ne. Pierwsze monety Qian Yuan Zhong Bao były duże i ciężkie. Szybko jednak zmalały do wymiarów typowej jednokeszówki, a potem stały się jeszcze mniejsze.

$ 5.58
Sold: 1 Available:  0
gda000044938
g_d_a

S2-3375 10 KESZÓW QIAN YUAN - "PÓŁKSIĘŻYC" na RV - MONETA WIELKOŚCI JEDNOKESZÓWKI

Dynastia Tang 618-907 ne. "Ciężka" moneta "Qian Yuan ZB" / "półksiężyc" u dołu na rewersie. Pierwsze monety Qian Yuan Zhong Bao rzeczywiście były duże i ciężkie. Szybko jednak zmalały do wymiarów typowej jednokeszówki, a potem stały się jeszcze mniejsze.

$ 6.85
Sold: 0 Available:  1
gda000044939
g_d_a

P6-0816 POŁUDNIOWA HAN 917-971 ne - OŁÓW - QIAN HENG ZHONG BAO

Monety te bywają nazywane jednokeszówkami, jednak znak "Zhong" (ciężki) jest typowy dla wyższych nominałów. Istnieją też bardzo rzadkie brązowe monety Qian Heng Zong Bao.

$ 15.23
Sold: 0 Available:  1
gda000044942
g_d_a

S6-0361 POŁUDNIOWA HAN 917-971 ne / REGION CHU - OŁÓW - KAI YUAN NA REWERSIE NAN 1

Dynastia ta rządziła jednym z dziesięciu królestw, powstałych na południu Chin po upadku Dynastii Tang. Nie należy mylić jej z innymi dynastiami o podobnej nazwie, w szczególności z Późniejszą Dynastią Han oraz Północną Dynastią Han, które to dynastie należą do tego samego okresu 5 Dynastii i 10 Królestw. Założyciel dynastii twierdził, że jest potomkiem słynnej Dynastii Han rządzącej Chinami do roku 220 ne.

$ 29.19
Sold: 0 Available:  1
gda000044927
g_d_a

S6-0360 POŁUDNIOWA HAN 917-971 ne / REGION CHU - OŁÓW - "BLANK" / "DWA REWERSY"

Te monety - "blanki" - były emitowane prawdopodobnie wraz z monetami "Kai Da". Może powstawały one na skutek błędu, a może po prostu były wynikiem dążenia do minimalizacji nakładu pracy w mennicy. O takim dążeniu mogą świadczyć skrajnie niestaranne napisy na monetach napisowych z tego czasu i miejsca.

$ 34.27
Sold: 0 Available:  1
gda000044928
g_d_a

S6-0096 POŁUDNIOWA TANG - KAI YUAN - PISMO LI - MAŁA ŚREDNICA

1 Kesz Kai Yuan. W czasie i miejscu panowania Południowej Dynastii Tang emitowano między innymi monety "Kai Yuan Tong Bao", czyli z takim samym napisem, jak za panowania Dynastii Tang. Dzielą się one na wariant z pismem "Li" oraz z pismem "Seal". Monety z pismem "Li" są podobne do monet Dynastii Tang, różnią się nieznacznie stylem oraz ukształtowaniem rantu. Monety Południowej Dynastii Tang mają szerszy rant od monet Dynastii Tang.

$ 5.08
Sold: 1 Available:  0
gda000044923
g_d_a

P6-0592 POŁUDNIOWA TANG - KAI YUAN PISMO SEAL

Południowej Dynastii Tang nie należy mylić z Późniejszą Dynastią Tang, która również panowała w okresie 5 Dynastii i 10 Królestw. W czasie i miejscu panowania Południowej Dynastii Tang emitowano między innymi monety "Kai Yuan Tong Bao", czyli z takim samym napisem, jak za panowania Dynastii Tang. Dzielą się one na wariant z pismem "Li" oraz z pismem "Seal". Monety z pismem "Seal" stanowiły nowość emitowaną dopiero po upadku Dynastii Tang.

$ 6.35
Sold: 1 Available:  0
gda000046734
g_d_a

S6-0326 POŁUDNIOWA TANG - TANG GUO TONG BAO - PISMO SEAL

Panowanie Yuan Zu 943-961 ne. Państwo Południowej Dynastii Tang było jednym z dziesięciu królestw południowochińskich istniejących w okresie rozbicia po upadku Dynastii Tang. Założycielem dynastii był adoptowany syn księcia Dynastii Tang. Południowej Dynastii Tang nie należy mylić z Późniejszą Dynastią Tang, która również panowała w okresie 5 Dynastii i 10 Królestw.

$ 12.18
Sold: 0 Available:  1
gda000044941
g_d_a

R7-2295 1 KESZ 990-995 CHUN HUA YUAN BAO PISMO RUNNING

1 Kesz. Pismo "Running". Literatura: Schjöth 464, Jen 202, FD 868. Stan: 3.

$ 5.33
Sold: 0 Available:  1
gda000028584
g_d_a

P6-1906 1 KESZ 990-995 CHUN HUA YUAN BAO PISMO SKRYBÓW s3+

1 Kesz. Szeroki rant. Literatura: Jen 203. Stan: 3+.

$ 4.82
Sold: 0 Available:  1
gda000000092
g_d_a

P6-2121 1 KESZ 995-998 ZHI DAO YUAN BAO PISMO RUNNING SZEROKI RANT

1 Kesz. Pismo running, szeroki rant. Literatura: Schjöth 467, Jen 204, FD 873. Stan: 3+. Jasnobrązowa i zielona patyna. Ładny egzemplarz. Piękna kaligrafia.

$ 5.58
Sold: 0 Available:  1
gda000021229
g_d_a

S6-0429 1 KESZ XIAN PING YUAN BAO - NAŚLADOWNICTWO WYSPIARSKIE ok. XV-XVIII w.

Cynowo-ołowiane naśladownictwo chińskiej monety dynastii Północnej Song. Region Malezja-Indonezja. Najdalszy zakątek, w którym ludność autochtoniczna emitowała w dawnych wiekach monety. Moneta mniejsza od pierwowzoru, napisy trochę zbarbaryzowane.

$ 20.31
Sold: 0 Available:  1
gda000046742
g_d_a

S2-3412 1 KESZ 1017-1022 XIANG FU TONG BAO

Pierwszy raz w naszej ofercie! Choć większość monet Północnej Dynastii Song jest pospolita, a przez nasze ręce przeszły tysiące egzemplarzy, to jednak dziwnym trafem Xiang Fu trafia się po raz pierwszy.

$ 4.82
Sold: 1 Available:  0
gda000044945
g_d_a

S6-0428 1 KESZ HUANG SONG TONG BAO - NAŚLADOWNICTWO WYSPIARSKIE ok. XV-XVIII w.

Cynowo-ołowiane naśladownictwo chińskiej monety dynastii Północnej Song. Region Malezja-Indonezja. Niemal u wrót Australii. Moneta mniejsza od pierwowzoru, napisy trochę zbarbaryzowane.

$ 21.58
Sold: 0 Available:  1
gda000046741
g_d_a

S6-0440 "MAŁA MONETA PRYWATNA" XVII / XVIII w ? - TIAN SHENG YB / Thien Thanh Nguyen Bao

Naśladownictwo z grupy tzw. "małych monet prywatnych". Monety z tej grupy, małe i dość cienkie, o średnicy około 20 mm, zaliczane są do mennictwa Wietnamu / Annamu. Jest to atrybucja hipotetyczna, a autorzy opracowań numizmatycznych powstrzymują się przed datowaniem tych monet. Ładny egzemplarz!

$ 9.39
Sold: 0 Available:  1
gda000044974
g_d_a

S6-0427 1 KESZ JING YOU YUAN BAO PISMO SEAL - NAŚLADOWNICTWO WYSPIARSKIE ok. XV-XVIII w.

Cynowo-ołowiane naśladownictwo chińskiej monety dynastii Północnej Song. Region Malezja-Indonezja. Najdalszy zakątek, w którym ludność autochtoniczna emitowała w dawnych wiekach jakiekolwiek monety. Sam koniec starego monetarnego świata. Moneta mniejsza od pierwowzoru, napisy trochę zbarbaryzowane.

$ 24.11
Sold: 0 Available:  1
gda000046743
g_d_a

R7-2814 2 KESZE 1041-1049 QING LI ZHONG BAO ODCZYT ZEGAROWY s3+

2 Kesze. Odczyt zegarowy. Literatura: Schjöth 505, Jen 228, FD 913. Stan: 3+. Piękna zielona patyna, w zagłębieniach piaskowozielone przyprószenia. Wszystkie monety tej ery są dość rzadkie. Wśród dwukeszówek występują dwa typy: typ z odczytem krzyżowym (góra dół prawo lewo) oraz typ z odczytem zegarowym (góra prawo dół lewo). Monety z odczytem zegarowym uważane są za rzadsze. Tu oferujemy właśnie ten wariant.

$ 15.23
Sold: 0 Available:  1
gda000021143
g_d_a

P6-1918 1 KESZ 1054-1056 ZHI HE YUAN BAO s3+/2-

1 Kesz. Literatura: Schjöth 510, Jen 231 (jeden z wariantów). Stan: 3+/2-.

$ 5.08
Sold: 0 Available:  1
gda000028582
g_d_a

P6-2102 1 KESZ 1056-1064 JIA YOU TONG BAO PISMO SEAL

1 kesz. Pismo "seal". Literatura: Jen nie notuje (jak Jen 239, lecz tam inne pismo). Stan: 3.

$ 4.82
Sold: 0 Available:  1
gda000028585
g_d_a

P6-1925 1 KESZ 1056-1064 JIA YOU TONG BAO s3

1 kesz. Literatura: Jen 239 (jeden z wariantów). Stan: 3.

$ 4.06
Sold: 0 Available:  1
gda000021107
g_d_a
Items: 4826   Pages: 97 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97