Sort by 
Categories : All
Categories
Items for sale from g_d_a
 
All (4728)
Banknoty / Papiergeld /
Paper money (18)
Stare czasopisma /
Old magazines /
Alte Zeitungen (96)
Monety / Coins / Münzen (862)
Prezentacje /
Not for sale (33)
Potwierdzenia autentyczności - monety (16)
Fotograding (3636)
Fałszerstwa / Fake / Fälschung (67)

* 63 EPQ * ZGDA00000175-334 * 100 mkp - 23.08.1919 - IJ SERJA V Nr 366267 * Mił.27c *

Litera przed "SERJA" - numerator typu siódmego

Not for sale
gda000041054
g_d_a

* 63 * ZGDA00000202-006 * 100 mkp - 23.08.1919 - IH SERJA Z Nr 977226 * Mił.27c *

Litera przed "SERJA" - numerator typu siódmego

Not for sale
gda000044757
g_d_a

* 45 EPQ * ZGDA00000205-004 * 100 mkp - 23.08.1919 - I SERJA X Nr 211255 * Mił.27c *

Litera przed "SERJA" - numerator typu siódmego

Not for sale
gda000045658
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000076-021 * 500 mkp - 23.08.1919 - I Serja BW Nr 745688 * Mił.28a *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000022913
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000080-001 * 500 mkp - 23.08.1919 - I Serja BP Nr 299269 * Mił.28a *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000023141
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000094-001 * 500 mkp - 23.08.1919 - I Serja BG Nr 804799 * Mił.28a *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000024077
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000188-004 * 500 mkp - 23.08.1919 - I Serja BU Nr 488425 * Mił.28a *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000040820
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000175-335 * 500 mkp - 23.08.1919 - I Serja BB Nr 459645 * Mił.28a *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000041055
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000202-007 * 500 mkp - 23.08.1919 - I Serja BF Nr 488275 * Mił.28a *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000044758
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000175-336 * 500 mkp - 23.08.1919 - II Serja U No 233,376 * Mił.28b *

"II" na początku - seria jednoliterowa

Not for sale
gda000041056
g_d_a

* 53 EPQ * ZGDA00000074-004 * 500 mkp - 23.08.1919 - II Serja AQ No 203,347 * Mił.28d *

"II" na początku - seria dwuliterowa - num typu 4

Not for sale
gda000022598
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000074-026 * 500 mkp - 23.08.1919 - II Serja AS No 092,343 * Mił.28d *

"II" na początku - seria dwuliterowa - num typu 4

Not for sale
gda000022621
g_d_a

* 55 EPQ * ZGDA00000205-005 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA X Nr 230650 * Mił.29a *

"I" na początku - seria jednoliterowa

Not for sale
gda000045659
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000009-022 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA CC Nr 492014 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000013261
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000009-023 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA EG Nr 103011 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000013260
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000009-024 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA BW Nr 414795 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000013259
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000009-025 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA BC Nr 596190 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000013258
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000069-011 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA EG Nr 174861 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000021944
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000074-025 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I Serja EG Nr 174882 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000022620
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000082-005 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA CZ Nr 180155 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000023203
g_d_a

* 55 NET * ZGDA00000091-008 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA CF Nr 441620 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000024429
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000097-005 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA CN Nr 762740 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000024921
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000123-005 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA CX Nr 781680 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000027412
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000129-001 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA AK Nr 177252 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000028273
g_d_a

* 55 EPQ * ZGDA00000129-002 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA AK Nr 177253 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000028274
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000129-003 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA AK Nr 177254 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000028275
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000188-005 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA BT Nr 431688 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000040821
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000175-337 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA DP Nr 986471 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000041057
g_d_a

* 58 * ZGDA00000202-008 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - I SERJA BF Nr 686035 * Mił.29b *

"I" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000044759
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000094-002 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - II Serja C No 575,328 * Mił.29c *

"II" na początku - seria jednoliterowa

Not for sale
gda000024078
g_d_a

* 58 * ZGDA00000202-009 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - II Serja W No 847,200 * Mił.29c *

"II" na początku - seria jednoliterowa

Not for sale
gda000044760
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000016-023 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - II SERJA AP No 483,196 * Mił.29d *

"II" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000015446
g_d_a

* 66 EPQ * ZGDA00000171-006 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - II Serja AW No 579,610 * Mił.29d *

"II" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000036855
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000202-010 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - II Serja CT No 452,947 * Mił.29d *

"II" na początku - seria dwuliterowa

Not for sale
gda000044761
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000175-338 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - III SERJA AT No 818959 * Mił.29f *

"III" na początku - seria dwuliterowa - num typu 5

Not for sale
gda000041058
g_d_a

* 64 * ZGDA00000202-012 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - III SERJA AT No 818763 * Mił.29f *

"III" na początku - seria dwuliterowa - num typu 5

Not for sale
gda000044763
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000175-503 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - III SERJA AT No 818762 * Mił.29f *

"III" na początku - seria dwuliterowa - num typu 5

Not for sale
gda000047152
g_d_a

* 65 EPQ * ZGDA00000045-030 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - III SERJA AK No 229173 * Mił.29fx1

"III" na początku - seria dwuliterowa - num typu 8

Not for sale
gda000020120
g_d_a

* 58 NET * ZGDA00000202-011 * 1 000 mkp - 23.08.1919 - III SERJA AL No 339846 * Mił.29fx1

"III" na początku - seria dwuliterowa - num typu 8

Not for sale
gda000044762
g_d_a

* 25 * ZGDA00000217-030 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000049070
g_d_a

* 50 EPQ * ZGDA00000217-029 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000049069
g_d_a

* 15 * ZGDA00000217-028 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000049068
g_d_a

* 10 * ZGDA00000217-027 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000049067
g_d_a

* 10 NET * ZGDA00000217-026 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000049066
g_d_a

* 10 NET * ZGDA00000217-025 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000049065
g_d_a

* 64 NET * ZGDA00000070-012 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000022112
g_d_a

* 58 EPQ * ZGDA00000070-013 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000022113
g_d_a

* 63 EPQ * ZGDA00000076-022 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000022914
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000082-007 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000023205
g_d_a

* 64 EPQ * ZGDA00000175-323 * 1/2 mkp - 07.02.1920 - * Mił.30 *

Not for sale
gda000041043
g_d_a
Items: 4728   Pages: 95 (50 items per page)   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95