1. Categories : Prezentacje / Not for sale > Historia Poczty Gdyni do 1945 > Gdynia - Poczta w zaborze pruskim 1825-20 > Gdynia - Poczta Rzeszy Niemieckiej 1872-1920
 
Auction
Views: 805 

GDYNIA - 1915.08.18 - DRUGI DATOWNIK NA LIŚCIE z OŚRODKA REHABILITACYJNEGO (number gda000003105)

Karta poczty polowej wysłana do Krakowa z ośrodka rehabilitacyjnego dla inwalidów wojennych w Gdyni. Drugi datownik Gdyni - z oznaczeniem godziny. Stempel dodatkowy ośrodka rehabilitacyjnego odbity kolorze fioletowym. Stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

  Price  
  Time left   Good'Til Cancelled
Add to Watch list
  Seller   zbiory_ms
      See other items
Ask a question
Send e-mail to the seller without signing in
chalkon@interia.pl
  Auction type   Not for sale
  Available  
Not for sale

Only for presentation.
Not for sale.Informacje o zbiorze

1.3. POCZTA RZESZY NIEMIECKIEJ 1872 - 1920

GDYNIA

1915 - I wojna światowa - list poczty polowej, zwolniony z opłaty pocztowej, wysłany z ośrodka rehabilitacyjnego dla inwalidów wojennych w Gdyni. Dodatkowy stempel ośrodka rehabilitacji odbity w różnych kolorach.