1. Categories : Prezentacje / Not for sale > Historia Poczty Gdyni do 1945 > Gdynia - Poczta w zaborze pruskim 1825-20 > Gdynia - Poczta Rzeszy Niemieckiej 1872-1920
 
Auction
Views: 1309 

CHYLONIA - 1898.12.31 - DRUGI DATOWNIK CHYLONI (number gda000003091)

Karta pocztowa opłacona znaczkiem za 5 fenigów. Znaczek skasowany datownikiem Chyloni wprowadzonym w roku 1895 i stosowanym do roku 1920.

  Price  
  Time left   Good'Til Cancelled
Add to Watch list
  Seller   zbiory_ms
      See other items
Ask a question
Send e-mail to the seller without signing in
chalkon@interia.pl
  Auction type   Not for sale
  Available  
Not for sale

Only for presentation.
Not for sale.Informacje o zbiorze

1.2. POCZTA PÓLNOCNONIEMIECKIEGO ZWIˇZKU POCZTOWEGO 1868 - 1871

CHYLONIA

1898 - Drugi stempel nadawczy CHYLONI o ¶rednicy 25 mm, wprowadzony w 1895 roku. Datownik ten stosowany był do 1920 roku. Opłata prawidłowa wg. taryfy pocztowej z dn. 1.01.1875 - karta pocztowa 5 fenigów.