1. Categories : Prezentacje / Not for sale > Historia Poczty Gdyni do 1945 > Gdynia - Poczta w zaborze pruskim 1825-20 > Gdynia - Poczta PZP 1868-1871
 
Auction
Views: 1346 

CHYLONIA - 1884.03.08 - LIST WOJSKOWY (number gda000003090)

List wojskowy "Militaria" zwolniony z opłaty pocztowej. Wysłany z Chyloni 8-go marca do Redy, tam przeadresowany i odesłany do Rumi.

  Price  
  Time left   Good'Til Cancelled
Add to Watch list
  Seller   zbiory_ms
      See other items
Ask a question
Send e-mail to the seller without signing in
chalkon@interia.pl
  Auction type   Not for sale
  Available  
Not for sale

Only for presentation.
Not for sale.Informacje o zbiorze

1.2. POCZTA PÓLNOCNONIEMIECKIEGO ZWIˇZKU POCZTOWEGO 1868 - 1871

CHYLONIA

1884 - List wojskowy "Militaria" zwolniony z opłaty pocztowej. Wysłany z CHYLONI 8-go marca do Redy, tam przeadresowany i odesłany do RUMI.